Najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020 – časť 1

0
1448
sanony papierov na danove priznanie

31.marec 2020 sa nezadržateľne blíži a panika okolo podania daňového priznania nezadržateľne stúpa. Preto vám prinášame 1.časť odpovedí na najčastejšie otázky ohľadom daňového priznania na rok 2020!

#1 Platenie preddavkov na daň z príjmov

Ste živnostník? Platili ste v roku 2019 štvrťročné preddavky na daň, pretože vaša daňová povinnosť v roku 2018 presiahla sumu 2 500 eur? Keďže sa novelou zákona od 1.1.2020 zvýšila suma dane na platenie preddavkov na 5 000 eur, ste povinný zaplatiť aj preddavok na I. štvrťrok v roku 2020?

ÁNO
Nakoľko do začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020, teda do 1.4.2020, sú fyzické osoby povinné platiť preddavky na daň. Tie sú vypočítané podľa predpisu účinného do 31.12.2019.

#2 Uzatvorenie dohody s autorom diela

Ste živnostník a vyplatili ste v roku 2019 autorovi diela odmenu na základe uzatvorenej zmluvy o dielo podľa autorského zákona? Z tejto odmeny autora ste neodviedli daň, nakoľko ste sa písomne dohodli, že zrážková daň nebude vyberaná. Ste povinný túto skutočnosť oznámiť na daňový úrad?

ÁNO
Lehota na toto oznámenie je, samozrejme, do 31.1.2020. Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou ste povinný podať elektronicky a na predpísanom tlačive. 

#3 Dane z príjmov 15 %

Všetci živnostníci asi postrehli zmenu dane z príjmu z 19 na 15 %. Môžete teda na príjem z podnikania dosiahnutý v roku 2019 použiť 15 %-nú sadzbu dane na základe novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2020, ak váš príjem z podnikania v roku 2019 nepresiahol 100 000 eur?

NIE
Túto novú 15 %-nú sadzbu dane z príjmov bude možné prvýkrát uplatniť až za zdaňovacie obdobie roka 2020. 

#4 Odpisovanie elektromobilu

Ste podnikateľ a v roku 2019 ste si kúpili osobný automobil. V osvedčení o evidencii vozidla je uvedený druh paliva BEV a automobil ste zaradili do obchodného majetku. Môžete ho už v roku 2019 zaradiť do nultej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky?

ÁNO
Nový spôsob odpisovania elektromobilov je možné prvýkrát použiť pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2019. Nový spôsob odpisovania elektromobilov je teda možné použiť už aj za zdaňovacie obdobie 2019! 

#5 Registračná povinnosť

Dňa 8.1.2020 vám bolo vydané živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby. Registračnú povinnosť ste si splnili cez jednotné kontaktné miesto na živnostenskom úrade. Ste povinný podať žiadosť o registráciu ešte aj na daňovom úrade na samostatnom tlačive?

NIE
Ak ste si splnili registračnú povinnosť na jednotnom kontaktnom mieste, nie je potrebné podávať samostatnú žiadosť o registráciu na daňový úrad.

Chcete si prečítať viac?

Zdroj: www.financnasprava.sk