Najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020 – časť 3

0
1322
zena sedi za pracovnym stolom s mnozstvom papierov

V dôsledku svetovej pandémie koronavírusu, ktorá vypukla koncom roka 2019 v Číne a zasiahla i Slovensko sa vláda zhodla na predĺžení termínu podania daňového priznania pre SZČO. Deadline na jeho podanie je aktuálne určený na 30.6.2020!

Problematických otázok o daňovom priznaní je nespočetne veľa a my chceme, aby ste boli pripravení. Preto sme sa im začali venovať v dvoch predchádzajúcich článkoch, ktoré si môžete prečítať tu:

Napriek predĺženej lehote na podanie daňového priznania nestíhate a potrebujete ju predĺžiť. Prikladáme tlačivo Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

#9 Daňové priznanie a koniec podnikania

Skončili ste k 31.12.2019 svoju podnikateľskú činnosť? V akej lehote ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019?

30.6.2020

Za zdaňovacie obdobie fyzickej osoby je považovaný vždy kalendárny rok. V prípade skončenia podnikania podáte aj samotné daňové priznanie až po skončení kalendárneho roka. Za rok 2019 to teda bude do 31.3.2020, resp. 30.6.2020.

#10 Koniec podnikania a predaj motorového vozidla

Skončili ste dňom 31.3.2019 svoju podnikateľskú činnosť? Mali ste v obchodnom majetku zaradené aj osobné motorové vozidlo využívané pre účely podnikania? V apríli 2019 ste toto motorové vozidlo predali. Vzniká vám povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

ÁNO

Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí.

#11 Registračná povinnosť

Ste podnikateľ a ste registrovaný na daňovom úrade na daň z príjmov? Začali ste v januári 2020 zamestnávať zamestnancov. Vzniká vám nová registračná povinnosť?

NIE

Ak ste už registrovaný u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti, to znamená, že máte pridelené svoje DIČ, vzniká vám iba povinnosť oznámiť miestnemu správcovi dane skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

#12 Predaj bytu

Predali ste v roku 2019 byt, ktorý ste do vlastníctva nadobudli kúpou v roku 2015? Vznikla vám povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

ÁNO

Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2019 vyrovnáte podaním daňového priznania k dani z príjmov Fyzickej osoby typu B za rok 2019. Nezabudnite na deadline 31.3.2020, resp. 30.6.2020. 

#13 Predaj zdedeného pozemku

Predali ste v roku 2019 pozemok, ktorý ste nadobudli do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2015? Ste povinný tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

NIE

Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú.

Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

www.financasprava.sk