Najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020 – časť 2

0
1610
mlada zena si podava danove priznanie

V  predchádzajúcom blogu, Najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020 – časť 1, sme písali o tom, ako funguje platenie:

  • preddavkov na dani z príjmu
  • dohody s autormi diel
  • 15 %-né dane
  • odpisovanie elektromobilu
  • registračná povinnosť

Dnes sa pozrieme na ďalšie zo série najčastejšie kladených otázok ohľadom daňového priznania, ktoré musíte podať najneskôr do 31.3.2020! Avšak, pozor na zmenu!

Kvôli nepriaznivej situácii spôsobenej koronavírusom po celom svete, nepodnikatelia či občianske združenia môžu po novom podať daňové priznanie až do 31. mája bez oznámenia. Podnikatelia o odklad musia štandardne požiadať a daň je potrebné zaplatiť do konca mája.

Snímka-obrazovky-2020-03-16-o-11.57.02 Najčastejšie otázky o daňovom priznaní 2020 – časť 2Foto: www.etrend.sk

#6 Nedoplatok na zdravotnom poistení

Vyšiel vám z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 nedoplatok, ktorý ste zaplatili v roku 2019? Súvisel nedoplatok s príjmom z predaja nehnuteľnosti, ktorý ste priznali v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018? Môžem si tento už zaplatený nedoplatok uplatniť do daňových výdavkov pri príjme z predaja nehnuteľnosti podaním dodatočného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018?

ÁNO
Tento preplatok, ktorý vám vznikne podaním dodatočného daňového priznania za rok 2018 si môžete žiadať vrátiť. Ako o neho požiadať? Vyplnením žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou tlačiva daňového priznania.

#7 Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Zaplatili ste na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 v roku 2019 nedoplatok na zdravotnom poistení súvisiaci s príjmami z predaja cenných papierov za rok 2018? Budete ho v roku 2019 podávať znova? Môžete si tento nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vypočítaný za rok 2018 zahrnúť do daňových výdavkov za rok 2019? Alebo ste povinný uplatniť si tento výdavok iba cez podané dodatočné daňové priznanie za rok 2018?

ÁNO
V roku 2019 ste dosiahli príjmy z predaja cenných papierov a budete ich zdaňovať cez podané daňové priznanie za rok 2019. Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia súvisiaci s príjmami z predaja cenných papierov zaplatený v roku 2019 si môžete uplatniť ako daňový výdavok v roku 2019. Ak je to pre vás výhodnejšie, môžete tento nedoplatok zahrnúť do daňových výdavkov za rok 2018. Urobiť tak môžete cez dodatočné daňové priznanie za rok 2018.

#8 Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ste živnostník? Vznikol vám na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 vykonaného zdravotnou poisťovňou v roku 2019 preplatok na zdravotnom poistení? Vyplatila vám ho už zdravotná poisťovňa znížený o zrazenú daň? Ste povinný prijatý preplatok zahrnúť do základu dane za rok 2019 a zdaniť ho?

NIE
Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, o ktorý ste si v predchádzajúcom zdaňovacom období znížili základ dane, zdaní pri vrátení zdravotná poisťovňa daňou vyberanou zrážkou. Riadnym vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť z tohto príjmu vysporiadaná a takýto príjem zahrniete v roku 2019 do príjmov neovplyvňujúcich základ dane za rok 2019. To znamená, že tento príjem už v roku 2019 nezdaňujete.    

Zdroj: www.financnasprava.sk