Príspevok pre azylantov zvýšia na trojnásobok životného minima, skráti sa i lehota pre vstup na trh práce

0
92

12.1.2022 (Webnoviny.sk) – Jednorazový príspevok pre azylantov sa zvýši z 1,5 násobku na trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Príspevok v rovnakej výške by mal dostať aj cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Vyplýva to z novely zákona o azyle z dielne rezortu vnútra, ktorú v stredu odobrila vláda.

Cieľom návrhu zákona je podľa ministerstva systémovo upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana a zosúladenie právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Novela tiež mení hierarchiu statusov ochrany poskytovaných cudzincom. Ide najmä o uprednostnenie posudzovania a poskytovania doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov.

Zavedie sa aj integračný príspevok

Novela zavádza aj integračný príspevok pre azylantov alebo cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana počas obdobia šiestich mesiacov. Jeho výška bude 1,5 násobok sumy životného minima a cudzinci ho budú môcť získať na základe písomnej žiadosti.

„Je potrebné uviesť, že v prípade integračného príspevku ide o sformalizovanie obdobného príspevku, ktorý sa už v súčasnosti v Slovenskej republike v porovnateľnej výške poskytuje z prostriedkov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Rovnako je to aj ohľadom sociálneho poradenstva, psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie,“ vysvetlil rezort vnútra v návrhu zákona.

Poradenstvo a kurz kultúrnej orientácie

Sociálne a psychologické poradenstvo a kurz kultúrnej orientácie zabezpečí podľa zákona rezort aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb.

V predmetnej novele zákona ministerstvo tiež zavádza možnosť ubytovať v integračnom stredisku aj cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, čím sa v rámci prvotnej integrácie aj v tejto oblasti zjednocuje postavenie týchto osôb s azylantmi.

Lehota by sa mala skrátiť na šesť mesiacov

Ministerstvo vnútra tiež navrhlo skrátiť lehotu brániacu v prístupe na trh práce pre žiadateľov o udelenie azylu zo súčasných deväť mesiacov od začatia konania na šesť mesiacov od začatia konania.

„Poznatky z praxe poukazujú na skutočnosť, že skorším začlenením na trh práce sa eliminuje sociálna frustrácia žiadateľov z dlhodobého čakania na rozhodnutie, zlepšujú si svoje znalosti slovenského jazyka a kultúrnych reálií, čo celkovo prispieva k lepšej integrácii a prispôsobeniu sa slovenskej spoločnosti. Vzhľadom na dlhodobú potrebu zahraničných zamestnancov možno považovať skorší prístup žiadateľov na trh práce za prínosný pre trh zamestnanosti na Slovensku,“ doplnil rezort.

Účinnosť zákona navrhlo ministerstvo vnútra v prípade schválenia parlamentom od 1. júna.

Viac k témam: Azyl, Cudzinci, príspevok pre azylantov, Životné minimum
Zdroj: Webnoviny.sk – Príspevok pre azylantov zvýšia na trojnásobok životného minima, skráti sa i lehota pre vstup na trh práce © SITA Všetky práva vyhradené.