Sociálna poisťovňa predlžuje podporné obdobie pre nezamestnaných! 

0
1751
graf podpory od statu pre ludi v nezamestnanosti

V súvislosti s krízou spôsobenou koronavírusom prijala nová vláda Slovenskej republiky zásadné opatrenia. Sociálna poisťovňa totiž predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac. Štvrté predĺženie bez podania žiadosti tak potrvá až do 31.8.2020!

Máte na podporu nárok?

Rozhodnutie o tomto 4. Predĺžení začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne. Všeobecne platí, že štvrté podporné obdobie v nezamestnanosti majú poistenci, ktorým:

  1. vznikol nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti,
  2. tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo/uplynie počas krízovej situácie a
  3. sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podpora v nezamestnanosti zaniká v momente, keď:

  • je poistenec vyradený zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie
  • dňom priznania starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

Vyplatenie dávky v nezamestnanosti

Žiadali ste už v predošlých mesiacoch podporu v nezamestnanosti? V tom prípade vám bude dávka v nezamestnanosti vyplatená spôsobom, o aký ste žiadali v žiadosti najskôr v auguste 2020. Sociálna poisťovňa však poukazuje na to, že všetky predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti uplynie 31.8.2020. a to, bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať mimoriadna situácia.

Výška dávky

Od 1. júla 2020 došlo aj k zmene maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti pre nových žiadateľov. V 31-dňovom kalendárnom mesiaci bude jej výška 1 113,00 € a v prípade 30-d§nového mesiaca to bude 1077,10 €. Zvýšenie súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu vychádzajúceho zo všeobecného vymeriavacieho základu v roku 2019.