streda, 25 mája, 2022
V Zbierke zákonov SR vo štvrtok vyšlo opatrenie, podľa ktorého stravné v prípade pracovnej cesty v dĺžke 5 až 12 hodín stúpne zo súčasných 5,10 eura na 6 eur.
Súčasné nastavenie pomerov, ktorým sa krátia dôchodky z prvého piliera pre poistencov, ktorí sú zároveň sporiteľmi v druhom pilieri, je upravené od roku 2005, teda odkedy bol zavedený tzv. kapitalizačný pilier, upozorňuje hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška.
S nedostatok pracovníkov podľa Asociácie priemyselných zväzov problém zatiaľ nie je, ale môže byť, ak opatrenia nebudú dobre premyslené a koordinované.
Neodôvodnene vysoký rast minimálnej mzdy v budúcnosti má tak podľa neho v kontexte príplatkov potenciál narúšať motivačné systémy a sťažuje plánovanie vo firmách.
Väčšina poisťovní zapracovala COVID do svojho poistenia automaticky, niektoré poskytujú COVID ako samostatné pripoistenie.
Ak by parlament takýto návrh schválil, podľa Beljajeva by bol v rozpore s Ústavou SR a slovenským správnym poriadkom.
Možno za tým hľadať hospodársky rast, s ktorým sa stále na Slovensku počíta.
Spoločnosť získala na základe ustanovení zákona lex korona 16. októbra dočasnú ochranu.
Vláda sa so sociálnymi partnermi dohodla na tom, že rezorty práce a sociálnych vecí a financií vytvoria spoločnú komisiu, ktorá navrhne zmeny v dôchodkovom systéme a v daňovo-odvodovom zaťažení.