pondelok, 20 septembra, 2021
Ďalšie výraznejšie zvyšovanie minimálnej mzdy môže mať negatívny vplyv na zamestnanosť najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a nízkym kvalifikačným profilom uchádzačov o zamestnanie, ako aj v odvetviach s nízkou pridanou hodnotou, upozorňuje Centrum lepšej regulácie ako analytický odbor Slovak Business Agency.
Premiér chce so zástupcami priemyslu hovoriť o opatreniach, ktoré budú garantovať stabilitu slovenskej ekonomiky v nasledujúcich zložitých časoch.
Ak parlament schváli návrh na automatické zvyšovanie minimálnej mzdy a návrh na zvýšenie rozsahu dovolenky pre mladých rodičov do 33 rokov zo štyroch na päť týždňov, podľa zväzu to bude viesť k ďalšiemu poklesu konkurencieschopnosti Slovenska.
Ústredie práce je totiž zo zákona povinné od 1. septembra tohto roka získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V kolektívnej zmluve bolo dohodnuté postupné zvyšovanie tarifných miezd, ako aj päťročná garancia zamestnanosti.
Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu zameranú na rozvoj energetických služieb, ktoré umožňujú financovať energeticky efektívne opatrenia z úspor nákladov na energiu.
Podľa týždenníka Politico americká Federálna komisia pre obchod prešetrovala, ako YouTube zbiera údaje pre personalizovanú reklamu.
Clá, ktoré nadobudnú platnosť o polnoci zo soboty na nedeľu, sa pravdepodobne dotknú spotrebiteľov.
Hackeri z profilu zverejnili príspevky s rasistickým či antisemitským obsahom.