piatok, 30 októbra, 2020
Náčrt dohody chce Londýn do štyroch mesiacov a upozorňuje, že môže z rokovaní odísť a sústrediť sa na domáce prípravy na ukončenie prechodného obdobia.
Kým ku koncu minulého roka minimálnu penziu dostávalo 51 tisíc dôchodcov, od začiatku tohto roka má na minimálny dôchodok na základe nových podmienok nárok približne 176 tisíc poistencov.
Tzv. part-time je častejší u žien (s podielom 7,0 %) ako u mužov (3,2 %).
Úverovú spoľahlivosť Európskej únie aj Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu agentúra hodnotí najvyššou známkou.
Poslanec za Smer-SD Erik Tomáš má obavu, či prezidentka SR Zuzana Čaputová novelu zákona o sociálnom poistení podpíše.
Menší podiel využívania sociálnych médií ako na Slovensku podľa údajov Eurostatu vlani uvádzali už iba firmy z piatich krajín Európskej únie.
Trinásty dôchodok pre všetkých penzistov nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura.
Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, a preto tieto osoby nemajú na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca.
Odborári so zamestnávateľom naďalej pokračujú v rokovaniach o novej kolektívnej zmluve.
Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že dohoda sa musí uzavrieť do konca roka.