sobota, 10 apríla, 2021
Rodič, ktorý pre začiatok školských prázdnin končí s poberaním dávky OČR, nemusí voči Sociálnej poisťovni urobiť žiadne kroky, ani nič oznamovať.
entrálna banka USA prikázala komerčným bankám pozastaviť spätné odkupovanie akcií a obmedziť vyplácanie dividend.
Index ochoty prijímať pracovníkov, ktorý zostavuje inštitút Ifo, v júni stúpol na 92,3 bodu z májových 88,3 bodu.
V závode Martin a v nástrojárni v Stupave sa bude v lete vyrábať bez prerušenia a zamestnanci si budú čerpať dovolenku individuálne.
Spoločnosť tento rok spustí nový licenčný program, ktorý odštartuje s médiami v Nemecku, Austrálii a Brazílii.
Základné a stredné školy sú totiž cez prázdniny uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu Covid-19.
Najmladší ľudia vo veku 19 až 29 rokov považujú za najnaliehavejšie na riešenie oblasti cestovného ruchu a gastro rezortu.
K odvetviam s najväčším zavádzaním robotov do výroby patrí automobilový priemysel.
Panel expertov, ktorý radí vláde v Berlíne, predpokladá, že v roku 2021 hrubý domáci produkt krajiny vzrastie o 4,9 %.
Financie vládneho fondu na naštartovanie malých firiem sa podľa zamestnávateľov majú zvýšiť z 250 mil. eur na viac ako 1 mld. eur.