Ako banky reagujú na koronavírus? Odklad úverov!

0
1466
ruka s creditnou kartou pri macu s myskou a klavesnicou hypoteka odklad splatok

Pandémia koronavírusu už teraz vyvoláva potrebu po zmenách nielen v sociálnych, spoločenských, edukatívnych, hospodárskych, ale aj finančných sektoroch. Mnoho ľudí muselo odísť na nútenú dovolenku, platené voľno a sú takpovediac na pol ceste za stratou svojej práce. S týmto problémom je nevyhnutne spojený ďalší problém – zníženie alebo absencia príjmov. Mnohí nemajú to šťastie vykonávať prácu externe v pohodlí domova. Aj preto banky prichádzajú s rýchlym a efektívnym riešením. Odklad splátok za úvery!

Odklad splátok

V prípade, že máte nejakú tú finančnú rezervu, vaša situácia je o niečo jednoduchšia. Nie všetci však majú to šťastie a môžu si dovoliť šetriť. Viaceré banky preto postupne prichádzajú s návrhom odložiť splátky úverov o 1 až 6 mesiacov!

Vedeli ste však, že požiadať banku o odklad splátok bolo možné aj doteraz? Nárok na takúto úľavu mali zákazníci bánk vtedy, ak boli schopní banku presvedčiť, že ich finančné problémy sú iba dočasné.  

card-1024x536 Ako banky reagujú na koronavírus? Odklad úverov!

Ak si už aj požiadate o doklad a vaša situácia sa o nejaký ten čas zlepší, môžete začať vašu hypotéku alebo pôžičku opätovne splácať aj skôr. Všetci dobre vieme, že ak nám to daná situácia umožňuje,  takýchto záväzkov sa chceme zbaviť v čo možno najkratšom možnom čase. Nemusíte sa nevyhnutne riadiť vaším splátkovým kalendárom. Ďalšou možnosťou je požiadať banku o realizáciu tzv. mimoriadnych splátok.

Postup pri odklade splátok

Ešte v takej situácii síce nie ste, no myslíte si, že o jeden či dva mesiace už nebudete schopný splácať vašu hypotéka alebo pôžičku? Mohla by totiž nastať situácia, že by ste v čase požiadania o odklad  už boli v omeškaní so splácaním úveru. No a vtedy je už na zvážení banky, či vám odklad splátok povolí. Navštívte preto vašu banku a informujte sa o vašich možnostiach. Zistite, ako vašu situáciu vyriešite čo najefektívnejšie a najvýhodnejšie práve pre vás.

Aké doklady potrebujete?

Ak ste predošlý krok už vykonali, banka vám môže navrhnúť úpravu splátok. Avšak, musíte jej preukázať dôvod zníženia vášho príjmu. Boli ste na PN alebo OČR? V tom prípade k tomu potrebujete príslušné doklady. 

mince-1024x536 Ako banky reagujú na koronavírus? Odklad úverov!

Úrok na hypotéke alebo pôžičke

Banka má ďalej dve možnosti. Buď vám ponúkne už spomínaný odklad celej splátky úveru, alebo odklad splátky istiny. Čo je teda tá istina? Požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a znižuje sa splácaním. Treba si však celú situáciu dobre zvážiť, pretože počas obdobia odkladu sa vám naďalej kumuluje úrok. No a ten budete musieť spolu s odloženými splátkami zaplatiť.

Dodatok k zmluve

Nasleduje príprava dodatku k zmluve o úvere, ktorý podpisujú všetci účastníci úverového vzťahu. Váš splátkový kalendár sa zastaví, budete splácať dohodnutú, resp. žiadnu sumu (podľa toho, o čo ste žiadali).

Zápis v úverovom registri

Vy ako klient si teda požiadate o odklad splácania listiny, nie úrokových platieb. To je aj dôvod, prečo nebudete mať zápis v úverovom registri! Takýmto spôsobom teda nebudete ani dlžníkom zapísaným v registri ďalších 5 rokov a nebudete mať problém získať ďalší úver!