Dotácia na bývanie: Kto o ňu môže požiadať?

0
1780
mince a bankovka v tvare domu ako prispevok na byvanie

Narušila vám toľko omieľaná koronakríza vaše plány do budúcna? Museli ste pracovať z domu alebo ste prešli na neplatené voľno? Nezvládate platiť nájomné? Skúste požiadať o dotáciu na nájomné. Dokumenty súvisiace s podávaním tejto žiadosti nájde v tomto blogu.

Vzájomná dohoda

Najdôležitejším bodom v celej tejto problematike je vzájomná dohoda medzi vami a vaším prenajímateľom, respektíve vami a vaším nájomníkom. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na poskytnutí zľavy z nájomného za obdobie tzv. obmedzeného užívania nehnuteľnosti v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom, môžu spoločne požiadať o poskytnutie dotácie na nájomné.

Podanie žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné musíte podať výhradne elektronicky. Pre tento účel je určený elektronický portálu http://www.slovensko.sk/. Z tohto dôvodu potrebujete k podaniu tejto žiadosti určitú softvérovú a hardvérovú výbavu. Okrem toho prenajímateľ aj nájomca (a prípadné ďalšie strany) pri podávaní žiadosti o dotáciu na nájomné musia:

 • disponovať eID kartou, teda elektronickým občianskym preukazom. Čo ak je váš nájomca cudzinec? V tom prípade sa vyžaduje doklad o pobyte s čipovou kartou alebo iný alternatívny autentifikátor,
 • mať eID kartu aktivovanú na elektronické používanie, vrátane BOK kódu,
 • mať na eID karte nahraté certifikáty, pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a je potrebné poznať svoj KEP PIN kód,
 • mať na počítači nainštalovanú aplikáciu eID klientSuite/eIDAS, ktoré nájdete priamo na stránke www.slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“,
 • disponovať čítačkou čipových kariet spolu s jej príslušným ovládačom,
 • mať svoje elektronické schránky aktivované na doručovanie.

Kto žiadosť podáva?

Žiadosť o dotáciu na nájomné v zásade podáva prenajímateľ, a to v mene nájomcu a na jemu prislúchajúci účet. Aký je postup podania žiadosti?

 1. Žiadosť o dotáciu na nájomné najskôr vyplní prenajímateľ.
 2. Žiadosť odošle nájomcovi na podpísanie elektronickým podpisom.
 3. Nájomca žiadosť elektronicky podpíše.
 4. Následne ju elektronicky podpíše aj samotný prenajímateľ.
 5. Prenajímateľ odošle žiadosť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

Oznámenie o schválení alebo neschválení žiadosti bude doručené do elektronickej schránky obom zúčastneným stranám. Schválená dotácia bude odoslaná priamo na bankový účet prenajímateľa. Kompletný návod na podanie žiadosti o príspevok na bývanie nájdete tu.