Čo je čistá mzda a ako ju vypočítať v roku 2021?

0
943
cista mzda

Ukončili ste štúdium na strednej či vysokej škole a našli ste si zamestnanie alebo brigádu? Všetci si chcú trochu finančne prilepšiť, a preto si hľadajú takú prácu, kde najlepšie zarobia, hoci sa tá práce vôbec netýka ich odboru. Peniaze nie sú vždy všetko a aj mzda, ktorú vám navrhne váš nový zamestnávateľ, nemusí byť vyplatená v plnej sume. Hovoríme o čistej mzde. Viete, ako si ju vypočítať?

mzda-1024x536 Čo je čistá mzda a ako ju vypočítať v roku 2021?

Čo je to čistá mzda?

Ak ešte len začínate niekde pracovať, určite sa s týmito dvomi pojmami stretnete. Rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou je pomerne dosť veľký. Hrubá mzda alebo brutto mzda predstavuje sumu, ktorú zamestnanec síce vidí na výplatnej páske, ale táto suma mu vyplatená nie je. Hrubá mzda je v podstate odmena za prácu, ešte pred zdanením a pred odčítaním všetkých poplatkov. S poplatkami súvisí suma, ktorá sa vypláca do sociálneho a zdravotného poistenia. Po odčítaní týchto poplatkov získavame potom čistú mzdu.  Čistá mzda alebo aj netto plat je v podstate suma zo mzdy a ceny práce, ktorú zamestnanec získava vyplatenú, či už v hotovosti alebo prostredníctvom bankového prevodu. Okrem sociálneho a zdravotného poistenia sa z hrubej mzdy ešte odčítava preddávok na daň. Výška preddávku a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne sa každým rokom mení, a preto je potrebné si naštudovať, aká je schválená výška na daný rok.

2-1024x536 Čo je čistá mzda a ako ju vypočítať v roku 2021?

Rozdiely v čistej mzde

Bohužiaľ, čo sa týka sumy odvádzanej do sociálnej a zdravotnej poisťovne, tak tú musí platiť ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ. Ich suma nie je presne daná, ale určuje ju percento, ktoré sa musí odpočítať z výšky vymeriavacieho základu, teda hrubej mzdy. Samozrejme, je tiež rozdiel v tom, aký pracovno-právny vzťah vzniká medzi zamestnancom a zamestnávateľom a akú zmluvu mate uzavretú. Pretože je rozdiel aj v tom, či ide o študenta, ktorý má uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študenta alebo dôchodcu. Rovnako sa mení aj suma odvádzaná do zdravotnej poisťovne v prípade, že ide o zamestnanú osobu, ktorá je zdravotne postihnutá, a to skor o polovicu. Ak chcete vopred vedieť, koľko zarobíte, môžete použiť aj akúkoľvek mzdovú kalkulačku, ktorá je určená na rok 2021. Je potrebné sa len orientovať v pojmoch, ktoré sa zdaňujú a odvádzajú a ktoré nie.

3-1024x536 Čo je čistá mzda a ako ju vypočítať v roku 2021?

Výpočet čistej mzdy

Ako sme spomenuli, výška odvádzania sumy do zdravotnej a sociálnej poisťovne sa mení každý rok, a to nielen pri zamestnávateľovi, ale aj pri zamestnancovi. Na tento rok 2021 je to nastavené takto:

Zamestnávateľ a Zamestnanec

Zdravotné poistenie 10 % 4 %
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Dôchodkové starobné poistenie 14 % 4 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Úrazové poistenie 0,8 % 0 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Garančné poistenie 0,25 % 0 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % 0 %
Spolu časť poistného 35,2%

13,4 %
Odpočítateľná časť poistného
Čiastkový základ dane
Nezdaniteľná časť základu dane
Zdaniteľná mzda
Preddavok na daň 19 %
25 %
Daňový bonus
Čistá mzda
Cena práce

Do mzdovej kalkulačky sa tiež zadáva či si uplatňujete alebo neuplatňujete nezdaniteľnú časť. Rovnako sa výška čistej mzdy mení v závislosti od počtu vašich detí, ktoré majú menej než 6 rokov a viac než 6 rokov, pretože od toho sa odvíja výška daňového bonusu, ktoré na deti dostávate od štátu. Ten sa získava na vyživované dieťa, do dovŕšenia 25 rokov, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Avšak je tam podmienka, že zamestnanec musí dosiahnuť polovicu minimálnej mzdy na príslušný rok – v súčasnosti je to suma 311,50 € mesačne. Čo sa týka daňového bonusu na deti, tak od 1.7. 2021 platí, že pre deti do 6 rokov získava zamestnanec dvojnásobok daňového bonusu, pre deti od 6 do 15 rokov je to 1,7-násobok, a od 15 do 25 rokov sa vypláca základná suma, a to 23,22 €.

Hrubá mzda vs. čistá mzda v číslach

Na prvý pohľad sa to môže zdať veľmi náročné, a preto si poďme ukázať, ako by to vyzeralo v číslach. Ak na hrubej mzde máte uvedenú priemernú mzdu za minulý rok, a to sumu 1133 €, potom po odčítaní odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne (13,4 %) vzniká suma 981,18 €, čo predstavuje základ dane. Avšak, ak od toho odčítame ešte nezdaniteľnú časť (375,95 €), dostaneme mesačný základ dane pred zdanením – 605,23 €. Z tejto sumy si viete vyrátať 19 % daň (114,99 €). To znamená, že zo základu dane, 981,18 € odpočítame daň (114,99 €) a získame sumu, ktorá predstavuje čistú mzdu – teda 866,19 €, ktorú zamestnanec získa. Takže na porovnanie, kým hrubá mzda je 1133 , vyplatená čistá mzda je 866,19 €.