Dotácie

Postup pre získanie príspevku z Európskeho sociálneho fondu

Postup získania príspevku podľa schémy pomoci DE MINIS na podporu zamestnanosti je jednoduchý (ak máte dostatok informácií). Navyše uchádzač o príspevok musí byť v čase podania...

TOP 5 najčítanejšie